คู่มือการเล่น Lux
zrerious 4,038 3 06/11/2016 Mid Lane
coye 3,388 8 30/09/2016 Mid Lane Support
PanniCat 1,623 0 22/09/2016 Mid Lane
LittlePaw 4,780 3 06/11/2016 Mid Lane