คู่มือการเล่น Kennen
kowari224 2,488 2 30/03/2016 Top Lane ADC
MetStep 7,660 2 17/02/2015 Top Lane Mid Lane