คู่มือการเล่น Katarina
1lovemost2017 152 0 08/06/2017 Mid Lane
DeadlyFang 480 1 07/05/2017 Mid Lane
PersieXI 518 1 22/04/2017 Top Lane Mid Lane
getkk18 3,384 7 17/01/2017 Mid Lane